Kaat en Tijhuis Orgelmakers  Neringstraat 8 | 8263BG Kampen | tel: 038 - 33 33 797 | info@kaatentijhuisorgelmakers.nl   
Geschiedenis

In 1950 werd in een oud pand aan de Korte Leidsedwarsstraat te Amsterdam de werkplaats gesticht van de orgelbouwers Fonteyn en Gaal.
Andries Fonteyn (1914-2010) had bij het bedrijf Strunk in Rotterdam gewerkt en Julius Gaal (1902-1971) was van Hongaarse afkomst.
Vooral in de beginperiode waren hun orgels barok van dispositie, maar modern van constructie door een electro-pneumatische tractuur en open pijpopstelling.
Aan het einde van de jaren '60 paste het bedrijf sleepladen en mechanische tractuur toe.
Nadat de Andries Fonteyn het bedrijf in 1971 had voortgezet onder zijn eigen naam (Julius Gaal was toen overleden), verplaatste de firma zich in 1974 naar Kampen. 
Kaat en Tijhuis is gestart in 1979 door Marius Elize Kaat en Levinus Gerardus Tijhuis.
Beide heren hebben elkaar ontmoet als werknemers van het bedrijf van Andre Fonteyn, het vroegere Fonteyn en Gaal, dat zich in 1974 vanuit Amsterdam in Kampen had gevestigd.
Toen Fonteyn in 1979 zijn bedrijf beëindigde hebben Kaat en Tijhuis het bedrijf voortgezet onder hun eigen naam.

Vanaf het begin hebben beide heren zich sterk gemaakt om ambachtelijke instrumenten te maken. Kaat verzorgde de mensurering en de intonatie, Tijhuis was verantwoordelijk voor de ontwerpen en het leiding geven aan de werkplaats.
De ontwikkeling die zich binnen het bedrijf plaatsvond is ook duidelijk aan de orgels af te lezen. Steeds meer onderdelen werden op ambachtelijke wijze in eigen huis gemaakt.

Inmiddels zijn zowel Kaat als Tijhuis gepensioneerd en staat de volgende generatie aan het roer. Menno Kaat, heeft de plek als firmant van zijn vader ingenomen en sinds Vinus Tijhuis gepensioneerd is, is hij alleen verantwoordelijk voor het zakelijk reilen en zeilen van het bedrijf. Daarin wordt hij bijgestaan  door een achttal gedreven medewerkers met elk hun eigen specialisatie.

Kaat en Tijhuis heeft veel orgels in onderhoud door het hele land en, incidenteel, ook in het buitenland. We hebben de nodige kennis in huis om zowel mechanische orgels als ook instrumenten met andere tracturen te onderhouden en te restaureren, zoals orgels met rein pneumatische of  electro-pneumatische tractuur.
Alle systemen kunnen door ons worden gerepareerd, gerestaureerd of, als het nodig is, nieuw worden gemaakt.

Als bevlogen vakmensen gaan we dan ook graag de uitdaging aan om ook  in de toekomst mee te werken de orgelcultuur in stand te houden door orgels te maken of te restaureren waarop de orgelliteratuur goed vertolkt kan worden en die zowel organisten als gemeenten stimuleren de lofzang gaande te houden. ga terug naar boven

footer
reflect