Kaat en Tijhuis Orgelmakers  Neringstraat 8 | 8263BG Kampen | tel: 038 - 33 33 797 | info@kaatentijhuisorgelmakers.nl   
Klik hier om terug te gaan Toekomst


 

Geplande werkzaamheden:

- Huizen PKN: Verschueren orgel, schoonmaak en groot onderhoud najaar 2011

- Hardinxveld Giessendam, restauratie en plaatsing Fonteijn en Gaal orgel.


Onderhanden werkzaamheden:

- Urk, Imanuelkerk, Overplaatsing van het Verschueren-orgel uit Nijmegen Brakkenstijn Zie Restauratie

- Eibergen PKN (Oude Mattheus): restauratie en verwijdering van het VEKA-windladesysteem

 

 

footer
reflect